Alle producten zijn geïntegreerd en/of biologisch geteeld, en hun traceerbaarheid is gewaarborgd en is te vinden in de aanwijzingen van elk etiket op de verpakking.

TRACEERBAARHEID

Dit is een systeem dat door het bedrijf is opgezet om het product te traceren vanaf de oogst tot de verkoop. Dankzij de informatie op het etiket is het mogelijk om de fabrikant te achterhalen.

GEÏNTEGREERDE PRODUCTIE

Deze methode voorziet een aanzienlijke beperking van het gebruik van chemicaliën. In tegenstelling tot “kalenderbehandelingen”, die het gebruik van chemicaliën op bepaalde momenten in het seizoen voorzien, maakt geïntegreerde plaagbestrijding gebruik van verschillende bestrijdingsmethoden, zoals seksuele verwarring bij insecten, nuttige insecten, mulchen, enz. Alleen wanneer de ziekteverwekker boven de kritische drempels aanwezig is, wordt er gebruik gemaakt van chemische stoffen.

BIOLOGISCHE PRODUCTIE

Hier wordt het land bewerkt:

 • zonder het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen, synthetische meststoffen en herbiciden
 • met gebruik van organische en biologisch afbreekbare stoffen voor bemesting
 • waarbij een evenwichtig landbouwsysteem in stand wordt gehouden door middel van vruchtwisseling en lichte bewerkingen om de biodiversiteit en de insecten die nuttig zijn voor de bestrijding van ongedierte te behouden.
ETIKET

Alle etiketten moeten bepaalde identificatie-elementen bevatten:

  • de naam van het product / het ras / het gewicht / de grootte (de grootte van het product)
  • de categorie, die op basis van de kwaliteitskenmerken “extra”, I, II kan zijn
  • de partij die de traceerbaarheid van het afzonderlijke product waarborgt: door wie en hoe het is geteeld
  • de B.D.N.O.O (Nationale databank groenten- en fruitexploitanten)-code die garandeert dat de exploitant/fabrikant volgens de communautaire normen werkt
  • informatie over de verpakker

  Voor biologische producten, in aanvulling op bovenstaande informatie:

 • het communautaire logo
 • het codenummer dat aan de gecontroleerde exploitant is toegekend
 • de code die is toegekend door het ministerie van Landbouw, Voedsel en Bosbouw (MiPAAF)
 • de termen “EU-landbouw” of “niet-EU-landbouw”.